เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีน และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดแบบครบวงจรมานานกว่า 50 ปี โดยจัดระบบการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ยังมีบริการจัดอบรมการพิมพ์สกรีน และการแก้ไข ปัญหาทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
 • เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี
 • ค่าเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำฟัน
 • ค่าท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนการศึกษาพนักงาน ฯลฯ
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
  26/17 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา
  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  เว็บไซต์: http://www.chaiyaboon.com