บริษัทให้บริการด้านการพัฒนาระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี ชิน ซอฟต์ เซอร์วิส จำกัด
199/2571 ม.3 ถ.ตำหรุ-บางพลี
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.pchin.co.th