บริษัท กรีน นารา จำกัด
นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายจุรินทรีย์อาหารสัตว์ในประเทศไทย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสสิ้นปี -ค่าคอมฯ -ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าซ่อมรถ ในการไปพบลูกค้า -ค่าอาหาร+เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน นารา จำกัด
206/235-236 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170