บริษัท นาคากาวะ เคมิคัล อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยการร่วมลงทุนระหว่าง ประทศไทย –ประเทศญี่ปุ่น บริษัท นาคากาวะ เคมิคัล อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (NCE ) เป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในการบำบัดน้ำเสีย และการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาคากาวะ เคมิคัล อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
161/5 ชั้น 2 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900