บริษัท พี คอมม่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี คอมม่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
157 ถ.จรัญ ซ.จรัญ 66/1
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700