สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาการศึกษาที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในด้านผู้ผลิตผลงานทางวิชาการ จนเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศ มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มากกว่า 200 ท่าน และเป็นผู้ผลิต หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเสริมทักษะ หนังสือเสริมศักยภาพสำหรับครู หนังสือสำหรับห้องสมุดทุกระดับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น จัดทำข้อสอบประจำภาคเรียน นำเข้าหนังสือ สื่อที่ทันสมัยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้ผลิตสื่อมอนเตสซอรี สื่อคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และสื่อของเล่น เพื่อการศึกษา (Wooden Toys) ที่ได้รับรองมาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานสากล ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก
สวัสดิการ
 • - เงินเดือน
 • - โอที
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - วันหยุดตามประเพณี (ตามกฏหมายกำหนด)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • - ประกันอุบัติเหตุ(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - อบรมสัมมนา,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ท่องเทียวต่างประเทศ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - เงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
12 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ Grapphic ภาพ ใช้เครื่อง Macbook
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
เลขานุการผู้บริหาร
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
21 ต.ค. 62
Sales Exclusive (พื้นที่ กทม.)
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ปฏิบัติงาน จ.ปทุมธานี)
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
21 ต.ค. 62
นักวิชาการสาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์เนอร์
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
Sales Exclusive (ขอนแก่น,พังงา,ภูเก็ต,กระบี่,นครสวรรค์,ชัยนาท,อุทัยธานี)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
21 ต.ค. 62
เลขานุการผู้บริหาร (ด้านบัญชี)
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)เลขที่ 1256/9
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02-243-8000
แฟกซ์: 02-241-4131
เว็บไซต์: www.iadth.com
Line ID: hr.pw
วิธีการเดินทาง
ขึ้นรถเมล์สาย 14 ตรงฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี โดยนั่งมาลงป้ายตลาดราชวัตร
ใช้งานแผนที่