POP EFFECT LIMITED
POP EFFECT LIMITED บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อโฆษณาในห้าง Tesco Express 660 สาขา และร้านค้าในประเทศไทย Tesco Express จะเปิดเพิ่ม 180 สาขาในช่วงหกเดือนและมีแผนจะเปิดอย่างน้อย 120 ร้านค้าใหม่ใน 6 เดือนถัดไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
POP EFFECT LIMITED
ชั้น8 อาคารGP House Sathorn, 466/31 ถนนสวนพลู
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.pop-effect.com/