บริษัท กมลรุ่งเรือง จำกัด
เป็นตัวแทนรับสมัครพนักงานให้กับ
-บ.ฮิตาชิ-ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จก.
-บ.พาราโค๊ท เอเซีย จก.
-บริษัท อื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - อาหารกลางวัน
  • - ค่าเข้ากะ
  • - ค่าที่พัก
  • - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กมลรุ่งเรือง จำกัด
22/3 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสหกรรมเกตุเวย์ซิติ้
ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000