บริษัท กมลรุ่งเรือง จำกัด
เป็นตัวแทนรับสมัครพนักงานให้กับ -บ.ฮิตาชิ-ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จก. -บ.พาราโค๊ท เอเซีย จก. -บริษัท อื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าน้ำมันรถ - อาหารกลางวัน - ค่าเข้ากะ - ค่าที่พัก - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กมลรุ่งเรือง จำกัด
22/3 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสหกรรมเกตุเวย์ซิติ้
ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000