เนินโมก ฟาร์ม
ฟาร์ม ไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ ผลิตลูกไก่เนื้อ
สวัสดิการ
 • ที่พัก
 • อาหาร
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  เนินโมก ฟาร์ม
  914 ถนน สุขุมวิท
  ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000