บริษัท พีเอ็ม ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร และการขนถ่ายสินค้า Welcome to PM Shipping services PM Shipping Service is here to assist with the shipping and freight needs of you and your organisation. From containers, bulk, large or small volume, please take a look at what we can offer you.
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน - ค่ายานพาหนะ - และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็ม ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
50/510 หมู่ที่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.pmssco.com