โรงเรียนจินตนการดนตรี
โรงเรียนจินตนการดนตรี เป็นโรงเรียนสอนดนตรี อยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 โลตัส คอมมูนิตี้มอลล์ (รามอินทรา 109) ถ.พระยาสุเรนทร์ 25 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ (www.chintanakarn.com)
โดยทางโรงเรียนมีการจัดสอบจาก Associated Board of The Royal Schools of Music, Trinity College London ซึ่งมีกรรมการผู้ควบคุมสอบโดยตรงจากประเทศอังกฤษ ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก Associated Board of The Royal Schools of Music, Trinity College London ประเทศอังกฤษ และสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิจการเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ
โรงเรียนจินตนการดนตรี ใส่ใจในความหลากหลายของระบบการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียนแต่ละคน เน้นการสอนแบบตัวต่อตัว ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสามารถเรียนรู้ดนตรีอย่างเต็มที่และสนุกสนาน พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งหัวหน้าภาคที่ประจำในแต่ละสาขาของโรงเรียนจินตนการดนตรีเป็นคณาจารย์จากภาควิชาดนตรีตะวันตกในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ควบคุม, อบรมและพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เข้าทำการสอนอยู่ในโรงเรียนจินตนการดนตรี
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนจินตนการดนตรี
813 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส คอมมูนิติ้มอลล์(รามอินทรา 109) ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เว็บไซต์: www.chintanakarn.com