RBG Co.,Ltd.
บริษัท RBG จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและจิวเวอรี่เพื่อการส่งออกมานานมากกว่า 10ปี และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธรุกิจ จึงมีความต้องการเปิดรับบุคคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาร่วมงานตามเปิดรับสมัครดังนี้ ******** สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที ********
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RBG Co.,Ltd.
17/2 ซอยปราโมทย์ 3 ถ.สุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.rainbowsapphire.com
ใช้งานแผนที่