บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ทีซีซี (TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า สายธุรกิจประกันและการเงิน รวมถึง สายธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร) ก่อตั้งในปี 2551 บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท่าเรือขนาดใหญ่รองรับวัตถุดิบ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายสูตรครอบคลุมพืชเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกทุกภูมิภาคของไทย โดยภายในโรงงานได้ติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถผลิตและจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง ดังนี้ 1.ตราสินค้า "ปุ๋ยตรามงกุฎ" ได้แก่ ปุ๋ยปั้นเม็ด (Compound) แม่ปุ๋ย N P K ซึ่งเป็น 1 ในไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่สามารถผลิตปุ๋ยชนิดนี้ได้ 2.ตราสินค้า "ปุ๋ยทิพย์" ซึ่งเป็น “ปุ๋ยเชิงผสม”(Bulk Blending)ปุ๋ยผสมเกรดพรีเมี่ยม และ 3.ปุ๋ยอินทรีย์ ตราสินค้า "นกกะเรียน" ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ปัจจุบันบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด มีกำลังการผลิตปีละประมาณ 300,000 ตัน และสามารถ ขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึงปีละ 1,000,000 ตัน เทอราโกรมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค้าคุณภาพ เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า และเติบโตอย่างมั่นคงสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปุ๋ย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ยกระดับมาตรฐาน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
สวัสดิการ
- ค่ากะ 65 บาท - ค่าเดินทางวันละ 50 บาท - เบี้ยขยัน 400, 600 , 800 บาท - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ชุดฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ - ค่ารักษาพยาบาล - เยี่ยมไข้พนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
39/3 หมู่ 3
ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เว็บไซต์: http://mongkud.com
ใช้งานแผนที่