PPC MANAGEMENT & SERVICE CO.,LTD
บริษัทประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออก, Logistics ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในระบบ มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ คนตรง ทำงานเก่ง
สวัสดิการ
- มีสวัสดิการที่พักอาศัย - เบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น แล้วแต่ตกลงกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PPC MANAGEMENT & SERVICE CO.,LTD
77/77 อาคารCCM ชั้น 6 โซน B หมู่5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: www.ppcm.co.th
ใช้งานแผนที่