JobThai
บริษัทไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น พ.ศ.2533 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสิ่งทอและรับย้อมผ้า เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จากความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ที่มากด้วยประสบการณ์ และมีความรู้ในธุรกิจ รวมถึงความพร้อมของเทคโนโลยีของบริษัทและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากบุคลากรที่มีความชำนาญ
สวัสดิการ
- เปิดบัญชีธนาคารฟรี - วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-12วัน) - สวัสดิการมงคลสมรส (เฉพาะครั้งแรก) - สวัสดิการบุตรแรกเกิด - สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงานเสียชีวิต - สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ (บิดา,มารดา,คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต) - สวัสดิการเยี่ยมไข้(กระเช้าเยี่ยมไข้) พนักงานเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล - การลางานเพื่อบวช - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - หอพักพนักงาน - สโมสรโรงอาหาร - ค่าเบี้ยขยัน 500-1000 บาท (รายวัน) - ตรวจสุขภาพประจำปี - การจ่ายโบนัสประจำปี (3 ครั้ง/1ปี) - การปรับเงินเดือนประจำปี - งานสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี + จัดการแข่งขันกีฬาสี - สวัสดิการเฉพาะตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
29 ม.4
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.thaiexpresstextile.com
วิธีการเดินทาง
ที่ตั้งบริษัทอยู่ติดกับ Porto Chino Shopping Mall ถนนพระราม2