บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2552 ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องจักรกลอิเล็คทรอนิกส์ JIG, FIXTURE, JIG CF, MOLD, DIE, AUTOMATION, AUTOMOTIVE ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
 • ค่าข้าว
 • ค่าครองชีพ
 • โอที เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • Contacts
  Major Technical Co.,Ltd.
  39/1 หมู่ที 5 ถนนคลองสี่ตะวันออก 26
  ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  Website: www.mjt.co.th
  Directions
  รถส่วนตัว, แท๊กซี่
  See Map