บริษัท นิชพลแอชชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท นิชพลแอชชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด - บริษัทเราเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล ประเภทประกันภัยโดยตรง อยู่ภายใต้การควบคุมของ คปภ. ใบอนุญาตเลขที่ ช00020/2544 - เราเป็นนายหน้าให้กับบริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงิน ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 - เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและการประกันชีวิตเปิดมานานกว่า 15 ปี - เราต้องการรับสมัครนายหน้าประกันชีวิต เพื่อขยายงานรองรับการเปิดเสรีการเงินในอาเซียน
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. คอมมิชชั่น 3. โบนัส รายเดือน รายไตรมาส รายปี 4. ประกันสุขภาพกลุ่ม 5. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 6. และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิชพลแอชชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด
74/9 ม.12 อาคารนภาพรเตชะวิญญูนนท์ ชั้น 2 ถ.เพชรเกษม
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 74130
ใช้งานแผนที่