บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด หนึ่งในบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงินสด ขนส่งเงินบรรจุตู้อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ
 • บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนสำหรับพนักงานประกอบด้วย
 • เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าตอบแทนจูงใจ
 • การอบรมประจำปี 2 ครั้ง/ปี
 • ผลประโยชน์เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อผ่านทดลองงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • แผนประกันกลุ่ม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การแข่งขันกีฬาภายใน
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 47/7 หมู่ 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วิธีการเดินทาง
 • 1. ถ.แจ้งวัฒนะ
 • - รถตู้ 1.สายอนุสาวรีย์-เมืองทองธานี 2.บางกะปิ-เมืองทองธานี 3.รังสิต-ปากเกร็ด 4.สนามหลวง-เมืองทองธานี 5.มีนบุรี-ปากเกร็ด 6. ราม1-ปากเกร็ด
 • - รถประจำทางสาย 51, 52, 150, 356, แ่ละ166
 • - เข้าเมืองทอง รถสองแถว สาย 1 และรถประจำทางสาย 166
 • 2.ถ.ติวานนท์
 • - รถประจำทางสาย ปทุมธานี-ปากเกร็ด
 • - เข้าเมืองทอง รถสองแถว สาย 2
 • 3.ทางด่วน (บางโคล่-แจ้งวัฒนะ) ลง ถ.แจ้งวัฒนะ หรือ ลงเมืองทองธานี
ใช้งานแผนที่