พี พี ฮาร์ดแวร์
บริษัททำธุรกิจฮารด์แวร์ - อุปกรณ์ก่อสร้าง เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี
สวัสดิการ
โบนัส 1 เดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
พี พี ฮาร์ดแวร์
342 / 5 ม.6
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130