ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ
-เงินกองทุนประกันสังคม -เงินสำรองเลียงชีพระหว่างทำงาน -แบบฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด จำกัด
223 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.premiumsecurity.co.th
ใช้งานแผนที่