ห้างหุ้นส่วนจำกัด พราวพิมล คอนซัลแตนท์
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 ทำงานเป็นที่ปรึกษาการตลาด งานขาย รวมถึงจัดฝึกอบรมบุคคลากร
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ เมื่อบรรจุเป็นพนักงาน - ประกันสุขภาพ เมื่อทำงานครบอายุงาน 1 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พราวพิมล คอนซัลแตนท์
21/92-93 RCA Block D ชั้น 2 ซอยศูนย์วิจัย-พระราม9 ถนนพระราม9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310