บริษัท พรอสเพอร์ ริซ โซลูชั่น จำกัด
เป็นธุระกิจคลังสินค้าให้บริการรับฝากสินค้า
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรอสเพอร์ ริซ โซลูชั่น จำกัด
79/12 หมู่ที่ 13
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.prs.co.th