โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนแนวใหม่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 ผ่านการประกันคุณภาพภายในระดับดีมากตั้งแต่ปี 2552 - 2558
ปรัชญา ครูดี ระบบการสอนเยี่ยม เปี่ยมด้วยน้ำใจ
วิสัยทัศน์. บุคลากรเป็นมืออาชีพ แนวการสอนเน้นฝึกฝนจริงๆ ระบบการเรียนช่วยนักเรียนได้จริง และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นโยบายการบริหาร เน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
วัฒนธรรมองค์กร ยามสุขร่วมเสพ ยามทุกข์ร่วมแก้ไข
สวัสดิการ
  • - มีค่าคอมมิชชั่นรายเดือน
  • - อั่งเปาวันตรุษจีน
  • - มีประกันสังคม
  • - เรียนภาษาจีน/ญี่ปุ่น ฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนภาษา JCC
ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ถ.ราชดำริ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.jccschool.com
วิธีการเดินทาง
  • BTS , รถเมล์