จัดจำหน่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรม / รับเหมา ออกแบบ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า งานสะพาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PASU SUPPLY & SERVICE CO.,LTD.
5/38 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เว็บไซต์: www.pasu.co.th
วิธีการเดินทาง
หมู่บ้านเติมทรัพย์เนินกระปอก ทางเข้าก่อนถึงร้านกาแฟ Montrio