บริษัท พอร์ชเพอริต้า เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พอร์ชเพอริต้า เทคโนโลยี จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือน สิงหาคม 2554 โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ 1.จำหน่ายและติดตั้งเคมีภัณฑ์งานก่อสร้างครบวงจร 2.รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ บริการต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร 3.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดและรับทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวเรือน ฯลฯ และบริษัทฯ ยังมีธุรกิจเสริม คือ ผลิตภัณฑ์เสริมความงานในแบรนด์ " PORCH GOLD " โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพและมาตรฐาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ปรับเงินเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอร์ชเพอริต้า เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 19/10 หมู่บ้าน Six Nature ซอยวัชรพล 2
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220