JobThai
ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ ดีไซน์
เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับงานป้ายอิงค์เจ็ท สื่อโฆษณาต่างๆมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 25 สาขา
สวัสดิการ
ที่พัก อาหารฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี เบิกเงินล่วงหน้า ค่ารักษาพยาบาล โบนัสปีละ 2 ครั้ง ค่าคอมมิชชั่น
zero position th
ติดต่อ
ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ ดีไซน์
143-144 หมู่ 6
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110