นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเดอะไพรเวซี่ ไพร์มเพลส 2
สำนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านเดอะไพรเวซี่ ไพร์มเพลส 2 รัตนาธิเบศ - บางใหญ่ จัดสรร ดูแล ความปลอดภัย ความสะดวก ภายในหมู่บ้านฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเดอะไพรเวซี่ ไพร์มเพลส 2
89/142 ม.5 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110