บริษัท รันเนอร์ กรุ๊ป (999) จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจประเภทการขนส่งและให้บริการด้านบุคลากร
สวัสดิการ
  • 1.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ประกันสังคม)
  • 2.ลาพักร้อน
  • 3.ลาป่วย/ลากิจ
  • 4.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • 5.เงินเบิกประจำกลางเดือน
  • 6.ทำงานใกล้ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รันเนอร์ กรุ๊ป (999) จำกัด
เลขที่ 1064/49 ซอยเฉยพ่วง ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.runnergroup999.com
ใช้งานแผนที่