บริษัท เบทเตอร์ เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 จากการรวมกลุ่มของผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานในธุรกิจตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางรถ หรือแม้แต่การดำเนินพิธีการศุลกากรทุกรูปแบบ ทั้งนี้นโยบายขององค์กรคือการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กรในการให้บริการงานด้านการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบและแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -สังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบทเตอร์ เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
116/89
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: http://www.better-freight.co.th
ใช้งานแผนที่