บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาตราช้าง Excella เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2539
สวัสดิการ
สวัสดิการตาม SCG
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
9/3 หมู่ 5
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140