บริษัท เอ็ม.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร,งานระบบประปา/สุขาภิบาล,งานระบบดับเพลิง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
สำนักงาน ซ.รามคำแหง 53 ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310