โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ Artino
สอนศิลปะเน้นพัฒนาความคิสร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิค วิธีการ และรูปแบบแปลกใหม่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน และมีความสุข
สวัสดิการ
  • 1. งานประจำ (อังคาร-อาทิตย์ 9:00-18:00 น.)
  • 2. รายได้ตามประสพการณ์
  • 3. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ Artino
เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ เลขที่ 189 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เว็บไซต์: www.artinothai.com