บริษัท รอยัล ออร์คิด ฟลาวเวอร์ จำกัด
บริษัท รอยัล ออร์คิด ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกดอกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศ มีการดำเนินงานที่ครบวงจร ตั้งแต่สวนกล้วยไม้ โรงแพ็ค จนถึงกระบวนการขายในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต เราจึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมดำเนินงาน
สวัสดิการ
  • - บริษัทมีสวัสดิการ มีที่พักให้ฟรี
  • - มีประกันสังคม / ค่ารักษาพยาบาลฟรี
  • - มีโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัล ออร์คิด ฟลาวเวอร์ จำกัด
99/5 หมู่ 5
ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เว็บไซต์: www.royalorhidflower.com