JobThai
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยที่บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับโตชิบา E - STUDIO ระบบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริการเพื่อครอบคลุมในธุรกิจด้าน Business Solution ด้วยการสนับสนุนอย่างมากจาก บริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงในตราสินค้าอย่างมากคือ TOSHIBA พร้อมทั้งความร่วมมือและการสนับสนุนจาก Toshiba TEC Malaysia ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือชั้นนำในประเทศมาเลเซียโดยมีประสบการณ์ 30 ปีในด้าน Business Solution นี้
- เงินเดือน - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ / OPD เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - สิทธิการลาพักร้อน ลากิจ ปีละ 16 วัน - ลาแต่งงาน ลาเหตุภัยภิบัติ ลาฌาปนกิจศพ ลาใช้สิทธิ์ดูแลบุตรได้ ต่อการลาปีละ 2 วัน - เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ยูนิฟอร์ม + ค่าซักรีด (เฉพาะบางตำแหน่ง)
Toshiba Tec (Thailand) Co., Ltd.
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้อง 164-166 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
BTS สุรศักดิ์ มีร้านอาหาร Blue Elephant อยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 16