บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
โรงงานแปรรูปยางพารา เป็นยางแท่ง เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเเทศ
เป็นบริษัทที่ได้รับการลงทุนจากบริษัท กรุ๊ปใหญ่ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีน บริษัทในเครือที่ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด / บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง) จำกัด / บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาเทิร์น) จำกัด / บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด ซึ่ง บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด จะกลายเป็นศูนย์กลางในประเทศไทยในอนาคต
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
188/77 MOO.3
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วิธีการเดินทาง
  • ต้องการคนที่มีที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรี