บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
โรงงานแปรรูปยางพารา เป็นยางแท่ง เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเเทศ เป็นบริษัทที่ได้รับการลงทุนจากบริษัท กรุ๊ปใหญ่ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีน บริษัทในเครือที่ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด / บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง) จำกัด / บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาเทิร์น) จำกัด / บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด ซึ่ง บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด จะกลายเป็นศูนย์กลางในประเทศไทยในอนาคต
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
  188/77 MOO.3
  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  วิธีการเดินทาง
  ต้องการคนที่มีที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรี