โรงเรียนพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
โรงเรียนพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เป็นโรงเรียนทีจดทะเบียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบถูกต้องตามกฏหมาย ดำเนินการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนเปิดการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการดูแลผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และ ความพร้อมด้านจิตใจในการเข้าเรียน
สวัสดิการ
 • - เงินเดือนตามตกลง (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
 • - เงินพิเศษจากยอดรวมนักเรียน (ถ้าทำได้ตามเป้าโดยมีการจ่ายเป็นรายเดือน)
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัิติเหตุ
 • - ฟรีที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
 • - วันหยุดประจำปี
 • - สิทธิ์ในการลาหยุดเพื่อการสอบใดๆ เช่นการสอบบรรจุ หรือสอบ กพ. จำนวน 1ครั้งต่อปีการศึกษา โดยหยุดไม่เกิน 2 วันต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
14/5-6 ถนนศรีวิชัย
ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
วิธีการเดินทาง
 • 1. จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถที่ขนส่งเอกมัย นั่งรถกรุงเทพฯ - พนัสนิคม (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง)
 • 2. จากกรุงเทพขึ้นรถตู้อนุเสาวรีย์ กรุงเทพฯ- พนัสนิคม (ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง)
 • 3. จากกรุงเทพขึ้นรถหมอชิต ต่อรถ กรุงเทพฯ - ชลบุรี ถึงชลบุรีลง 4 แยกเฉลิมไทย นั่ง รถชลบุรี - พนัสนิคม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
 • ถึงพนัสนิคมรถทุกคันจอ่ดป้ายตลาดเก่า และเดินเท้ามาถึงโรงเรียนประมาณ 200 เมตร
ใช้งานแผนที่