บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด
บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี 2545 โดยมีธุรกิจหลักนำเข้าเคมีภัณฑ์ ในการผลิตเครื่องสำอาง จากต่างประเทศเช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ปัจจุบัน กำลังขยายงาน
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เบี้ยเกษียณอายุ - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ - วัหยุดพักร้อน - เครื่องแบบพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด
79/41 หมู่ 8 ถ. รามคำแหง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240