บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด
บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี 2545 โดยมีธุรกิจหลักนำเข้าเคมีภัณฑ์ ในการผลิตเครื่องสำอาง จากต่างประเทศเช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ปัจจุบัน กำลังขยายงาน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - เบี้ยเกษียณอายุ
  • - โบนัส
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ
  • - วัหยุดพักร้อน
  • - เครื่องแบบพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด
79/41 หมู่ 8 ถ. รามคำแหง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.greenleafchemical.net