ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
1. การวางระบบบาร์โค้ดครบวงจร ซึ่งมีการนำเข้าและจำหน่ายบาร์โค้ด ได้แก่ Barcode Printer, Barcode Reader, Ribbon
2. การแปรรูป Label หรือสติ๊กเกอร์อุตสาหกรรมทุกประเภท
3. การวางระบบ Software ให้กับองค์กรต่าง ๆ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนเงินสะสม
 • - เงินทีม
 • - เบี้ยขยัน
 • - โบนัส
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - งานสังสรรค์ประจำปี
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - สิทธิการลาตามกฎหมายกำหนด
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เวลทรอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 086-378-7481
แฟกซ์: 02-108-4949
เว็บไซต์: www.weltronroyaltech.com
ใช้งานแผนที่