JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 1. การวางระบบบาร์โค้ดครบวงจร ซึ่งมีการนำเข้าและจำหน่ายบาร์โค้ด ได้แก่ Barcode Printer, Barcode Reader, Ribbon 2. การแปรรูป Label หรือสติ๊กเกอร์อุตสาหกรรมทุกประเภท 3. การวางระบบ Software ให้กับองค์กรต่าง ๆ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - กองทุนเงินสะสม - เงินทีม - เบี้ยขยัน - โบนัส - ประกันอุบัติเหตุ - งานสังสรรค์ประจำปี - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - เบี้ยเลี้ยง - สิทธิการลาตามกฎหมายกำหนด - ปรับเงินประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เวลทรอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขา00001)
24 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.weltronroyaltech.com