โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ด้วยความต้องการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในระดับนานาประเทศและรู้เท่าทันวัฒนธรรมจากทั่วโลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า เมื่อ 15 ปีที่แล้วโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยการเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนโรงเรียนแรกของประเทศไทย โดยในระยะเริ่มแรก ได้รับความช่วยเหลือจาก Cambridge Public School, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Catholic Education Center, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
สวัสดิการ
  • - กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าอบรม สัมมนา ดูงาน
  • - สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเรียนของบุตร
  • - เงินปีเงินขยัน
  • - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.ektra.ac.th