บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค จำกัด
ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร และเป็นบริษัทในเครือโมเดอร์นฟอร์ม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัท)
  • - วันลาพักผ่อนประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ทำงาน จ.ศ. (9.00 -18.00)
ติดต่อ
บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค จำกัด
193/151 อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.rafaarchitect.com
ใช้งานแผนที่
event langing page