JobThai
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งรถใหม่ให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ,QMark กำลังต้องการบุคคลากรที่ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต หลายตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
1.ค่าอาหาร 35/วัน 2.ค่าครองชีพ 1,000/เดือน 3.ชุดฟอร์มพนักงาน 4.โบนัสประจำปี 5.ปรับเงินเดือนประจำปี 6.เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรเรียนดี 7.เงินช่วยเหลือ ฌาปณกิจสงเคราะห์ 8.ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 9.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11.หอพักสวัสดิการพนักงาน 12.เงินโครงการน้ำมัน รายวัน (เฉพาะตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด
109/1 ม.9
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เว็บไซต์: http://www.ruamkit.co.th