กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
44/100 ถนน นนทบุรี 1
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.ditp.go.th
วิธีการเดินทาง
  • กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)
  • ชั้น 4 กรมส่งเสริมระหว่างประเทศ (ตึกริมถนน)
  • สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ