“บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล”
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นธุรกิจในด้าน งานก่อสร้างโยธา สร้างสถานีบริการก๊าซและน้ำมัน (Gas service station) สร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานออกแบบติดตั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งท่อส่งก๊าซ และท่อแรงดันสูงอีกด้วย
สิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คือ การมีธุรกิจครอบคลุมทางด้านก๊าซธรรมชาติ ทุกแขนงตามแนวคิดเรื่องความมั่นคงของธุรกิจ (Sustainable Business) ซึ่งเป็นการมองภาพการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างครบวงจร
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการธุรกิจบริการจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการซ่อมมาตรฐานรถยนต์มิตซูบิชิอย่างเป็นทางการในปี 2555 ภายใต้สัญญาผู้จำหน่ายระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ สแกน อินเตอร์สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและสาขา 2 ตั้งอยู่ที่ถนนซ่อมสร้าง ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เราจึงเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสแกน ที่จะนำพาความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านพลังงานมาสู่สังคมไทย (Forward and Backward Linkage)
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2 - 6 เปอร์เซ็นต์)
  • - ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต)
  • - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ)
  • - เครื่องแบบพนักงาน (3 ชุด/ปี)
  • - เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
  • - เงินช่วยเหลือค่างานแต่งและอื่นๆ
  • - กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี (วันปีใหม่, วันสงกรานต์และอื่นๆ)
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสังคม
11 ตำแหน่ง
1.
15 ต.ค. 62
แม่บ้าน
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
2.
14 ต.ค. 62
Sales Engineer / Sales Specialist
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
3. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
14 ต.ค. 62
วิศวกรซ่อมบำรุง
pinlocation
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
5.
14 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุง (โรงงาน)
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร
6.
14 ต.ค. 62
ผู้ช่วยช่างยนต์
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
7.
14 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุง (ชินเขต)
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
8.
14 ต.ค. 62
ช่างยนต์
pinlocation
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร
9.
14 ต.ค. 62
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
10. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
พนักงานช่างสี
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
11.
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงิน
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
ติดต่อ
โรงงานไทรน้อย : 50/1 ม.1 ถ.ไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150\r\n สำนักงานใหญ่ : เมืองทองธานี 355 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-503-4116 ต่อ 315, 316
เว็บไซต์: www.scan-inter.com
ใช้งานแผนที่