ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรินทร์พาณิชย์ เชียงใหม่
เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมโฟร์โมสต์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545
สวัสดิการ
ประสังคม ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรินทร์พาณิชย์ เชียงใหม่
26 หมู่ 2
ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
ใช้งานแผนที่