ห้างหุ้นส่วนสามัญ กมลชนกการบัญชี
สำนักงานบัญชี รับบริการจัดทำบัญชี ภาษีอากร เริ่มดำเนินการประมาณ 5 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ กมลชนกการบัญชี
5/32 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210