บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด ได้เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2553 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวน มีนโยบายและทิศทางดำเนินธุรกิจ ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน URS
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบยูนิฟอร์ม 2. ค่าล่วงเวลา 3. เงินกู้ของพนักงาน 4. การฝึกอบรม 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. ประกันสังคม 7. ค่าเดินทาง 8. ประกันสุขภาพ 9. เบี้ยขยัน 10. โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
77/1 หมู่ 5
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
วิธีการเดินทาง
ดูแผนที่การเดินทางจาก facebook ได้เลยค่ะ : https://www.facebook.com/kamalasaibiopower.kamalasai?fref=ts
ใช้งานแผนที่