PHASIT OUTSOURCE Co., Ltd.
PHASIT OUTSOURCE Co., Ltd ให้บริการด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ เข้าปฎิบัติงานในบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.ประกันสุขภาพ 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 6.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 7.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ 8.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 9.Incentive (ค่าแรงจูงใจในการทำงาน) 10.อื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PHASIT OUTSOURCE Co., Ltd.
2521/13, BIZ TOWN ลาดพร้าว, ถนนลาดพร้า
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
ใช้งานแผนที่