JobThai
บริษัท วัฒนา ออโต้โมบิล จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิประจำจังหวัดสมุทรสาคร ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มาร่วมงาน
สวัสดิการ
เงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าคอม โบนัส สวัสดิการซื้อรถยนต์ ประกันสังคม ชุดฟอร์ม การฝึกอบรมกับซูซูกิมอเตอร์(ประเทศไทย)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วัฒนา ออโต้โมบิล จำกัด
900 อาคารวัฒนา-กานดา ถ.เศรษฐกิจ 1
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000