บริษัท 195กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 1.งานออกแบบและ งานติดตั้งงานระบบไฟ้ากำลัง -ออกแบบและ ติดตั้งไฟ้าแรงสูง -ออกแบบและ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำในโรงงาน-อาคารสูง -ออกแบบและ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร - CCTV 2.งานออกแบบและ ติดตั้งระบบปรับอากาศ -ออกแบบและ ติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ Chill Water ,Cooling Tower, Piping System -ออกแบบและ ติดตั้งงานระบบท่อส่งลม ปรับอากาศ -ออกแบบและ ติดตั้งงานระบบ Fire Protection -ออกแบบและ ติดตั้งงานระบบ Sanitary
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - Over Time - ค่าน้ำมันรถส่วนตัว - โบนัสประจำปี-โบนัส Job Site - ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท 195กรุ๊ป จำกัด
49/359 หมู่ 7 ถนนคลองหลวง
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.195group.com
ใช้งานแผนที่