JobThai
บริษัท หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ขาย เช่า บริการ อบรมเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ ยี่ห้อ UNI CARRIERS
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยเลี้ยง - โบนัส - ชุดฟอร์มพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม จำกัด
60/14 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์
ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110